Valors culturals de la producció feminista

Créé le : 13 septembre 2007

La producció cultural feminista es nodreix dels valors de la teoria y la pràctica del moviment feminista. Participa de la seva capacitat de canvi i transformació social, i és un atribut del propi moviment. Entre els principals valors de la producció cultural feminista es poden identificar els següents conceptes: la llibertat, la crítica, la relació i la xarxa, la subjectivitat i l?agència vital.