Els valors de la producció cultural feminista

Créé le : 4 octobre 2007

La producció cultural feminista es nodreix dels valors de la teoria y la pràctica del
moviment feminista. Participa de la seva capacitat de canvi i transformació social, i és
un atribut del propi moviment. Entre els principals valors de la producció cultural
feminista es poden identificar els següents conceptes: la llibertat, la crítica, la relació i
la xarxa, la subjectivitat i l?agència vital.